• en
 • fi
 • sv
 • fr
 • nl
 

Överblick och sammanfattning

Sammanfattningen är den första sidan som visas när du ser på en av dina hemsidor. Den visar en överblick av din hemsida, och är till för att hjälpa dig få en snabb överblick av hur det går för din hemsida.

Denna modul har 3 stycken delar. Du kan välja vilken som är förinställd i inställningarna.

Sammanfattning i Netmonitor 5

Netmonitor 5 har en totalt nykonstruerad sammanfattning. Den är delad i 5 sektioner. Som standard visar sammanfattningen dagens trafik. Denna tidsperiod kan ändras med datumväljaren.

screenshot_dashboard.jpg

 1. Sektionen Grundmetrik visar information om din hemsida under den valda tidsperioden. Om du behöver hjälp att förstå något av begreppen kan glossariet hjälpa dig.
 2. Trend-sektionen visar utvecklingen av mängden besök under de senaste 2 veckorna. Den röda linjen indikerar trenden. Observera att denna sektion inte ändras då man ändrar tidsperiod, utan den visar alltid de senaste 2 veckorna.
 3. Källuppdelningen visar vartifrån dina besökare kommit under den valda tidsperioden.
 4. Mål konversioner visar konversioner under den valda tidsperioden. Läs dokumentering om "målen" för att förstå mera om denna sektion.
 5. Pågående kampanjer visar hur det går för dina pågående kampanjer. Läs dokumentering om "kampanjer" för att förstå mera om denna sektion.

Utveckling

Utvecklingssidan visar mera specifikt utvecklingen av mängden besök på din sida över tiden.

screenshot_evolution.jpg

Observera att kurvan kommer alltid att vara åtminstone 7 dagar lång, även om du väljer en kortare tidsperiod. Detta för att du skall ha ett bättre kontext för ditt data.

Hur kan jag använda detta data?

Utvecklingen av mängden besök över tiden hjälper dig förstå hur det går för din hemsida. Det lönar sig att uppmärksamma datum då någonting viktigt hänt, t.ex. då en ny version getts ut eller då en marknadsföringskampanj gjorts. Då kan resultaten av denna handling analyseras.

Denna sida hjälper dig också att hitta mönster i besöken och ger dig en global bild över hur dina besökare beter sig. Du kanske t.ex. märker att du har mest besökare på måndag morgon eller att det finns väldigt lite trafik under veckosluten. Genom att observera liknande mönster kan du göra bättre beslut för din affärsverksamhet. En marknadsföringskampanj per email är kanske t.ex. mer effektiv ifall du skickar ut den en veckodag då du vet att aktiviteten på din hemsida är på topp.

Du kan också pröva på datumväljarens jämförelse egenskap och jämföra en tidsperiod med en annan. Ifall du t.ex. Hur ser det ut ifall du t.ex. jämför denna månad med förra månaden?

Total (gamla sammanfattningen i Netmonitor 3 and 4)

Denna sida fungerade som sammanfattning i versionena 3 och 4 av Netmonitor. Dessa har hållits kvar för kunder som är vana med dessa versioner.

screenshot_totals.jpg

Sidan är delad i två kolumner:

 • På vänstra sidan visas data för den valda tidsperioden
 • På högra sidan visas data för den gångna tidsperioden som jämförelse. Denna kolumn ses alltid, även ifall ingen jämförelse har valts i datumväljaren.

Denna sida visar samma grundmetrik som den nya sammanfattning (se ovan) samt från vilka källor trafiken kommit.

 
sv/nm_guide_overview.txt · Senast uppdaterad: 2011/07/24 17:58 av rlanvin