• en
 • fi
 • sv
 • fr
 • nl
 

Länkar och banners

De hänvisande URL som inte kan klassificerade till en av de tidigare kategorierna (Sökmotorer, Social Media, o.s.v.) syns här. Denna sektion visar besök från t.ex:

 • bloggar som talar om din hemsida
 • samarbetspartners hemsidor som har en länk till din sida
 • tradtionella banners som används i marknadsföring

Visa per domän

Detta är den förinställda vyn på sektionen Länkar och banners. Den visar från vilka sidor din hemsida får mest trafik. Endast dommännamn visas. T.ex. två besök från ”http://www.example.fi/about” och ”http://www.example.fi/help” grupperas ihop och vsas under samma ”example.fi”. Du kan också få en lista på de hela web-adresserna med sektionen ”Fullständiga adresser” (se nedan).

Att ignorera en hänvisande domän

I vissa fall vill du kanske att Netmonitor ska ignorera vissa hänvisande domän. Exempelvis kan det hända att du vill ignorera dina egna sidor och testsidor som du har lagat. Du kan laga en lista på domäner som Netmonitor ignorerar och inte visar i denna sektion. Data på besök ignoreras dock inte, utan Netmonitor anser ignorerade hänvisare som ”direkta hits”. För att göra detta:

 1. Öppna Tillställningar (övre högra hörnet)
 2. Gå till sidinställningar
 3. Välj den sida du vill editera
 4. Tillägg domäner i textfältet (ett domän per rad)
 5. Spara

Observera att detta appliceras för alla besök i framtiden, men inte besök som redan processerats av Netmonitor. P.g.a. detta kan det hända att du ser resultaten först om en dag.

Fullständiga adresser

Denna sektion rankar de specifika hänvisande sidorna, oberoende av vilken domän sidan hör till.

Domän detaljer

När du klickar på ett domän visas sidan domän detaljer. Den innehåller två undersidor: Sidor och Utveckling.

 • Sidor visar en lista på alla sidor som är under den valda domänen, med alla den detaljerade statistiken.
 • Utveckling visar utvecklingen på statistiken för det valda domänet för den valda tidsperioden.

Adress detaljer

När du klickar på en ett specifikt sidonamn i sektionen länkar och banners, t.ex. under sidan Fullständiga adresser så ser du utvecklingen av den sidan..

Visa grupper

Med Netmonitor är det möjligt att gruppera domäner. Det är möjligt att t.ex. separera ”partnersidor” och trafik från betalda länkar.

I denna sektion måste du skapa grupper och flytta hänvisande domäner till dem manuellt. Förinställningen här är 'Ingen grupp'. Se nedan mera om hur man hanterar grupper.

Varje gruppnamn kan klickas på för att se vad det finns för innehåll i den. Denna syn är identisk till ”Visa per domän”, med den skillnaden att den är begränsad till att visa endast domäner som hör till gruppen.

Skapa en grupp

För att skapa en grupp av domäner gå till ”Visa i grupper” sidan. Därefter:

 1. Klicka på länken ”Skapa en ny grupp” (under cirkeldiagrammet).
 2. Ge ett namn för din nya grupp och välj en färg för gruppen.
 3. Spara.

Din nya grupp visas nu i listan av grupper. Först är gruppen tom. Se Lägg till en domän till en grupp nedan för mera information om hur man lägger till domäner till grupper.

Att editera en grupp

Du kan ändra namnet och färgen av en grupp i några lätta steg:

 1. Öppna sidan ”Visa i grupper”
 2. Hitta gruppen som du vill editera i listan, under cirkeldiagrammet
 3. Klicka ”editera” ikonen på högra sidan av listan
 4. Editering fungerar på samma sätt som att skapa (se ovan)

Att ta bort en grupp

Följ instruktionerna ovan för att ta bort en grupp. I det formulär där du editerar finns det nere en pop-up med en länk för att ta bort gruppen.

Lägg till en domän till gruppen

För att gruppera en domän, gå till ”Visa per domän” sidan (den förinställda synen för Länkar och banners). För att lägga till en domän till gruppen:

 1. Se listan av domäner (under cirkeldiagrammet)
 2. Hitta det domänet du vill lägga till en grupp
 3. På högra sidan av tabellen finns en editera ikon
 4. Från editeringsformuläret kan du välja en ny grupp för domänet
 5. Spara
 
sv/nm_guide_links.txt · Senast uppdaterad: 2011/07/24 18:00 av rlanvin