• en
 • fi
 • sv
 • fr
 • nl
 

Detta är en gammal version av dokumentet!


Mål

Varje hemsida borde ha mål. Kanske målet är att få besökaren att köpa något från din hemsida, eller att få honom att bli tillräckligt intresserad av dina produkter för att ringa dig. Möjligtvis är målet att hålla kvar besökaren en viss tid som antas vara tillräckligt för att läsa innehållet på sidan. Vad än dina mål är, denna sektion hälper dig att följa dem.

Ett besök som matchar ett mål kallas en konversion. För att förbättra din hemsidas effektivitet vill du maximera antalet konversioner.

När du skapar ett mål följer Netmonitor därefter reda på konversioner. Med hjälp av detta kan du se endast de besök som gjorde något relevant på din hemsida. Du kan skapa 3 sorters mål:

 • Uppnådd konversionssida
 • Tillbringad tid på hemsidan
 • Antalet sedda sidor

Listan

 1. Status: ett grönt ”v” indikerar att målet är aktivt, medan ett rött ”x” indikerar att det är ett inaktivt. Du kan klika på ikonen för att ändra målets status.
 2. Namn och typ
 3. Denna kolumn visar ett diagram av konversionerna under de senaste 30 dagarna.
 4. Besök: antalet besök som matchar detta mål
 5. Konversioner: antalet konversioner. Oftast är denna samma som antalet besök. Ibland kan en besökare dock matcha ett mål flera gånger på ett besök (t.ex. en kund som köper två gånger under samma session).
 6. Sidor till konversion: Det genomsnittliga antalet sidor en besökare ser före denne når detta mål.
 7. Tid till konversion: Den genomsnittliga tiden tillbringad på sidan före målet nås.
 8. Datum då skapad

Detaljsidorna

Klicka på ett mål på listan för att se detaljerade resultat.

Besök

Den första sidan ”Besök” visar all information som har med antalet konversioner att göra.

 • De två blåa cirklarna representerar proportionen mellan alla dina besök (vänstra cirkeln), och antalet besök som nådde målet (högra cirkeln). Detta är en visuell framställning av konversionskvoten.
 • Konversionsfrekvensen visar andelen besök som nådde målet i jämförelse med det totala antalet besök.
 • Antalet besök för 1 konversion är ett annat sätt att framställa konversionsfrekvensen.
 • Under detta finns en rad som visar de totala vanliga nyckeltalen (besök, sidvisningar, sidor per besök, avvisningsfrekvens och besökslängd) för detta mål (svart) jämfört med hela sidans totala nyckeltal (grått).
 • Top 5 nyckeltal visar nyckeltalen som anskaffade mest konversioner. Du kan hitta flera i sektionen om nyckeltal.
 • Top 5 trafikkällor visar de trafikkällor som anskaffade mest konversioner. Du kan hitta flera i sektionen om trafiköversikt.
  • Top 5 sidor visar de sidor som visats mest till besökare som nådde detta mål. Du kan hitta flera i sektionen "Sidor"

Besökare

If you click on ”Visitors” link in the header bar, you'll get more information related to the behavior of the visitors who converted.

 • The chart show the ratio of the number of new visitors compared to the number of returning visitors, among all the visitors who converted.
 • The page also show the time to conversion and the number of pages to conversion, which both indicates how long a visitor stays on your website before converting.
 • If you have other goals, the page will also show the other goal(s) that the visitors reached during the same session (if any).

Evolution

This page shows the evolution of the goals. It'll display the time period selected in the date picker. It's a great way to see how efficient your website is overtime.

Goals management

Creating a new goal

To create a new goal click the link in the upper left-hand corner ”Create a new goal”. You can create as many goals as you want.

This is a two steps process: first you need to select what type of goals you want to create, and then you'll be prompted for the parameters.

Conversion page reached

The most comment type of goal is for a visitor to reach a specific page during his visit. If, for example, a page ”Thank you” is displayed after the payment process, you can track all the visits that ends up buying something by tracking visitors that actually reach this ”Thank you” page. This is called a conversion page.

When you create the goal, you will be asked to selected two options:

 • Whether you want to do an exact or a partial match, that is whether you are going to enter the full page name, or if you just want to track pages containing something in their name
 • Whether you want to match the page name or the URL. Usually you'll want to match the URL (the address of the page), but if you are using the custom page naming feature, you might want to match with the page name.

Time spent on the website

If you have a lot of information on your website you may be interested in the visitors that stays longer than the average. Those visitors are more likely to be interested in your services, and thus can be potential leads.

You can set a duration (in seconds) as a goal. So if you have ”600 seconds” as a goal, every visitor who stays over 10 minutes on the page will be counted.

Number of pages viewed

This last type is similar to the ”time spent” type of goals, except that it allows you to track visitors that reads more than a certain number of page instead of a time spent.

Updating a goal

You can update the name of the goal at any time.

You can also update its parameters, but keep in mind that this will modify the data that have already been collected.

Activating and deactivating a goal

Goals can be activated and deactivated by clicking on the green tick (or on the red cross) in front of the goal's name in the list. No data is collected when a goal isn't active.

Deleting a goal

To delete a goal, you must first click the ”Update” button, and then click the ”Delete this goal” link at the bottom of the form. When you delete a goal, all the data that have been collected will also be deleted. If you want to keep the data, you can deactivate the goal instead.

 
sv/nm_guide_goals.1324647070.txt.gz · Senast uppdaterad: 2011/12/23 15:31 av daniel