• en
 • fi
 • sv
 • fr
 • nl
 

Mål

Varje hemsida borde ha mål. Kanske målet är att få besökaren att köpa något från din hemsida, eller att få honom att bli tillräckligt intresserad av dina produkter för att ringa dig. Möjligtvis är målet att hålla kvar besökaren en viss tid som antas vara tillräckligt för att läsa innehållet på sidan. Vad än dina mål är, denna sektion hälper dig att följa dem.

Ett besök som matchar ett mål kallas en konversion. För att förbättra din hemsidas effektivitet vill du maximera antalet konversioner.

När du skapar ett mål följer Netmonitor därefter reda på konversioner. Med hjälp av detta kan du se endast de besök som gjorde något relevant på din hemsida. Du kan skapa 3 sorters mål:

 • Uppnådd konversionssida
 • Tillbringad tid på hemsidan
 • Antalet sedda sidor

Listan

 1. Status: ett grönt ”v” indikerar att målet är aktivt, medan ett rött ”x” indikerar att det är ett inaktivt. Du kan klika på ikonen för att ändra målets status.
 2. Namn och typ
 3. Denna kolumn visar ett diagram av konversionerna under de senaste 30 dagarna.
 4. Besök: antalet besök som matchar detta mål
 5. Konversioner: antalet konversioner. Oftast är denna samma som antalet besök. Ibland kan en besökare dock matcha ett mål flera gånger på ett besök (t.ex. en kund som köper två gånger under samma session).
 6. Sidor till konversion: Det genomsnittliga antalet sidor en besökare ser före denne når detta mål.
 7. Tid till konversion: Den genomsnittliga tiden tillbringad på sidan före målet nås.
 8. Datum då skapad

Detaljsidorna

Klicka på ett mål på listan för att se detaljerade resultat.

Besök

Den första sidan ”Besök” visar all information som har med antalet konversioner att göra.

 • De två blåa cirklarna representerar proportionen mellan alla dina besök (vänstra cirkeln), och antalet besök som nådde målet (högra cirkeln). Detta är en visuell framställning av konversionskvoten.
 • Konversionsfrekvensen visar andelen besök som nådde målet i jämförelse med det totala antalet besök.
 • Antalet besök för 1 konversion är ett annat sätt att framställa konversionsfrekvensen.
 • Under detta finns en rad som visar de totala vanliga nyckeltalen (besök, sidvisningar, sidor per besök, avvisningsfrekvens och besökslängd) för detta mål (svart) jämfört med hela sidans totala nyckeltal (grått).
 • Top 5 nyckeltal visar nyckeltalen som anskaffade mest konversioner. Du kan hitta flera i sektionen om nyckeltal.
 • Top 5 trafikkällor visar de trafikkällor som anskaffade mest konversioner. Du kan hitta flera i sektionen om trafiköversikt.
  • Top 5 sidor visar de sidor som visats mest till besökare som nådde detta mål. Du kan hitta flera i sektionen "Sidor"

Besökare

Ifall du klickar på länken ”Besökare” får du mera information gällande beteendet av de besökare som konverterade.

 • Diagrammet visar antalet nya besökare i jämförelse med antalet återkommande besökare, bland alla besökare som konverterade.
 • Sidan visar också tid till konversion och antalet sidor till konversion, vilka båda indikerar hur länge besökarna är på hemsidan före de konverteras.
 • Ifall du har andra mål visar denna sida även de andra mål som besökaren nådde under samma session (ifall han gjorde det).

Utveckling

Denna sida visar hur målen har utvecklats. Den visar den tidsperiod som är vald i This page shows the evolution of the goals. It'll display the time period selected in datumväljaren. Detta är ett bra sätt att se hur effektiv din hemsida har varit med tiden.

Hantering av mål

Att skapa ett nytt mål

Ifall du vill skapa ett nytt mål klicka på länken ”Skapa ett nytt mål” uppe i vänstra hörnet. Du kan skapa hur många mål som helst.

Denna process har två steg: först väljer du vilken sorts mål du vill skapa, och därefter lägger du in parametrarna.

Konversionssida nådd

Den sorten av mål som är den vanligaste är att en besökare når en specifik sida under dennes besök. Ifall t.ex. en sida ”Tack” visas efter att en betalning har gjorts, kan du följa alla besök som köper något genom att följa besökare som kommer till denna ”Tack” sida. Detta kallas en konversionssida.

När du skapar ett mål skall du välja två saker:

 • Ifall du vill att det matchas exakt eller delvis , d.v.s. ifall du kommer att skriva in hela namnet på sidan, eller ifall du vill följa med sidor som innehåller något i deras namn.
 • Ifall du vill matcha sidnamnet eller dess URL. Vanligtvis lönar det sig att matcha det med dess URL (sidans adress), men ifall du använder dig av en skräddarsydd namngivningsfunktion vill du kanske matcha med sidnamnet.

Tid spenderad på sidan

Ifall det finns mycket information på din hemsida är du kanske intresserad av de besökarna som stannar en längre tid på hemsidan. Det finns en större sannolikhet att dessa besökare är intresserade av dina tjänster, och därmed kan dessa vara potentiella leads.

Du kan konfigurera tiden (i sekunder) som ett mål. D.v.s. ifall du har ”600 sekunder” som ett mål räknas varje besökare som stanner över 10 minuter på hemsidan.

Mängden sidvisningar

Denna sortens mål är liknande som ”tid tillbringad”. Skillnaden här är att du kan följa de besökare som läser mera än ett specifikt antal sidor istället för tid tillbringad.

Uppdatering av ett mål

Du kan uppdatera namnet på ditt mål när som helst.

Du kan också uppdatera dess parametrar, men kom ihåg att detta kommer att ändra på de data som redan har samlats.

Att aktivera och deaktivera ett mål

Mål kan aktiveras och deaktiveras genom att klicka på det gröna ”v”:t (eller det röda korset) framför målets namn i listan. Ingen data samlas när målet inte är aktivt.

Att radera ett mål

För att radera ett mål måste du först klicka på ”Editera” länken, och sedan klicka på ”Radera detta mål” längst ner på formuläret. När du raderar ett mål raderas även alla de data som samlats. Ifall du vill hålla kvar dessa data kan du deaktivera målet istället.

 
sv/nm_guide_goals.txt · Senast uppdaterad: 2011/12/23 16:25 av daniel