• en
  • fi
  • sv
  • fr
  • nl
 

Detta är en gammal version av dokumentet!


Kampanjer

I Netmonitor representerar en kampanj* en handling som du tog för att marknadsföra din hemsida. Kampanjegenskapen låter dig följa med besök som kommer från denna handling. ===== Introduktion till taggning av länkar ===== Ifall du redan vet hur man taggar länkar kan du hoppa över denna sektion. Alternativt kan du läsa den engelsk-språkiga Beginners Guide to tracking paid traffic på vår blogg. För att följa trafik som kommer från en enskild källa bör du ha en avgränsande markör (en tagg) till länken före du postar den. Tänk dig att du t.ex. vill skicka e-post till potentiella kunder med en länk till minhemsida.com. För att kunna följa hur många besökare som klickade på denna länk i detta e-post meddelande kan du skriva om länken enligt följande: minhemsida.com/?email_1. Nu vet du att besökarna som kommer till denna sida är besökare som klickade på länken i ditt e-post meddelande. Du kan sedan följa med besöken som landar på en sida som innehåller raden ?email_1, och får därmed ordentliga rapporter om denna kampanj. Denna process kallas taggande av länkar, och kan vara väldigt nyttig. ==== Dimensioner ==== Låtom oss fortsätta ovanstående exempel: du skickar e-post till potentiella kunder, och du har 2 länkar i detta meddelande: en i huvudsektionen och en i sidfoten. Du vill skilja åt dem för att se vilken av dem är bättre positionerad. Detta betyder att de ska båda räknas som delar av samma kampanj (e-post meddelandet), men det borde ändå finnas ett sätt att segmentera dessa resultat. Här kommer kampanjens dimensioner in. Du kan lägga till flera taggs till webbadressen som Netmonitor använder för att segmentera resultaten. Netmonitor understöder standard dimensioner: medium, source, term och content, och är kompatibel med taggarna utm_medium, utm_source, utm_term och utm_content. Ifall du t.ex. bestämmer dig för att använda dimensionen content för att differentiera länkarna kommer de att se ut så här: * minhemsida.com/?email1&utm_content=main+link är länken som läggs till huvudsektionen * minhemsida.com/?email1&utm_content=footer+link är länken som läggs till fotnoten Kom ihåg att använda varje dimension såsom du vill. Det finns inga regler om vilken dimension som skall användas för vad. Du organiserar och segmenterar dina kampanjer på det sätt som du tycker att är bäst för din egen verksamhet. === Medium === * Parameter: utm_medium Du kan använda ”medium” dimensionen för att identifiera mediet för din kampanj. T.ex. ”email”, ”banner” eller ”print”. You can use the ”medium” dimension to identify the medium of your campaign. For example ”email” or ”banner” or ”print”, etc. === Källa === * Parameter: utm_source Du kan använda ”source” för att identifiera en hel del saker. Det kan t.ex. vara källan för trafik, d.v.s. vilken hemsida du publicerar din kampanj på. Ifall du skickar ut e-post kampanjer kan du också använda denna parameter för att identifiera vilken förteckning du använde. === Term === * Parameter: utm_term Du kan använda denna parameter ifall du vill identifiera vilket nyckelord denna kampanj refererar till. === Innehåll === * Parameter: utm_content If you are familiar with Google Analytics (or other similar products), you'll be using the ”campaign name” dimensions with utm_campaign. Netmonitor is fully compatible with it. It is used to identify a campaign itself. For example, you can create a campaign ”Emails to potential customers” and tell Netmonitor to track URL containing the tag utm_campaign=email_1. ==== Kompatibilitet med utm_campaign ==== Ifall du är bekant med Google Analytics (eller andra liknande produkter), använder du ”campign_name” dimensioner med utm_campaign. Netmonitor är totalt kompatibel med detta. Den används för att identifiera själva kampanjen. Du kan t.ex. skapa en kampanj ”E-post till potentiella kunder” och sätta Netmonitor och följa ett URL som innehåller taggen utm_campaign=email_1. ===== Global vy ===== ==== Lista ==== Listan visar alla dina kampanjer samt deras metrik (antal besök, sidor per besök, o.s.v.). Diagrammen visar antalet besök under alla kampanjer. Öppna kampanjer (de som inte har ett sista datum) visas alltid fram till idag. Observera att datumväljaren inte har en effekt i denna sektion, utan tidsperioderna som visas bestäms med varje kampanjs inställningar. ==== Dimensioner ==== Du kan se varje dimension tvärsöver alla kampanjer genom att klicka på länkarna ”Alla källor”, ”Alla kampanjmedium”, ”Alla termer” och ”Allt innehåll” ===== Detaljer ===== Observera att i detaljsektionen har datumväljaren ingen effekt, utan tidsperioderna som visas bestäms genom kampanjens start- och slutdatum. ==== Överblick ==== Denna sida visar resultaten av kampanjen. Den är organiserad i flera delar. * I Kostnader och intäkter ser du intäkterna för denna kampanj (se tag inställningar för att veta hur du konfigurerar en tagg för att registrera din hemsidas intäkter). Ifall du sätter kostnaden i kampanjens inställningar kan du också se avkastningen på investeringen. * I Inverkan på trafik kan du se hur stor del av hela hemsidans trafik denna kampanj utgör. * I Kampanjens effektivitet kan du se avvisningsfrekvensen och konversionsfrekvensen för varje aktivt mål. * Översikt visar alla tal i en tabell. ==== Dimensions ==== With the subpages ”By source”, ”By support”, ”By term” and ”By content”, you are able to see the different dimensions of your campaign (if you are using them). ==== Evolution ==== This page shows the evolution of the various metrics of your campaign. ===== Campaign management ===== ==== Creating ==== Tips: you can try the guided tour ”How to create a campaign?” by clicking on the ”Guided tours” link in the menu. To create a campaign, you need to enter the following values: * A name * The tag that you used in the URL to identify this particular campaign * The start date of the campaign (that is, when Netmonitor will start monitoring it). It can be a date in the past, in which case Netmonitor will recalculate past values for you. * The end date is optional. You can enter if you know already when will your campaign end, or you can leave it empty and close the campaign once you're done with it. * The cost** is also optional. If you enter it, Netmonitor will be able to calculate the return on investment, the cost per click and other metrics. You can leave it empty and enter it later, or you can enter ”0” to disable cost calculation.

Updating

You can update a campaign at any time. The new results will appears within a couple of minutes.

Deleting

When you delete a campaign, all its results will be deleted.

 
sv/nm_guide_campaigns.1325168103.txt.gz · Senast uppdaterad: 2011/12/29 16:15 av daniel