• en
 • fi
 • sv
 • fr
 • nl
 

Kampanjer

I Netmonitor representerar en kampanj en handling som du tog för att marknadsföra din hemsida. Kampanjegenskapen låter dig följa med besök som kommer från denna handling.

Introduktion till taggning av länkar

Ifall du redan vet hur man taggar länkar kan du hoppa över denna sektion. Alternativt kan du läsa den engelsk-språkiga Beginners Guide to tracking paid traffic på vår blogg.

För att följa trafik som kommer från en enskild källa bör du ha en avgränsande markör (en tagg) till länken före du postar den. Tänk dig att du t.ex. vill skicka e-post till potentiella kunder med en länk till minhemsida.com. För att kunna följa hur många besökare som klickade på denna länk i detta e-post meddelande kan du skriva om länken enligt följande: minhemsida.com/?email_1. Nu vet du att besökarna som kommer till denna sida är besökare som klickade på länken i ditt e-post meddelande. Du kan sedan följa med besöken som landar på en sida som innehåller raden ?email_1, och får därmed ordentliga rapporter om denna kampanj. Denna process kallas taggande av länkar, och kan vara väldigt nyttig.

Dimensioner

Låtom oss fortsätta ovanstående exempel: du skickar e-post till potentiella kunder, och du har 2 länkar i detta meddelande: en i huvudsektionen och en i sidfoten. Du vill skilja åt dem för att se vilken av dem är bättre positionerad. Detta betyder att de ska båda räknas som delar av samma kampanj (e-post meddelandet), men det borde ändå finnas ett sätt att segmentera dessa resultat.

Här kommer kampanjens dimensioner in. Du kan lägga till flera taggs till webbadressen som Netmonitor använder för att segmentera resultaten. Netmonitor understöder standard dimensioner: medium, source, term och content, och är kompatibel med taggarna utm_medium, utm_source, utm_term och utm_content.

Ifall du t.ex. bestämmer dig för att använda dimensionen content för att differentiera länkarna kommer de att se ut så här:

 • minhemsida.com/?email1&utm_content=main+link är länken som läggs till huvudsektionen
 • minhemsida.com/?email1&utm_content=footer+link är länken som läggs till fotnoten

Kom ihåg att använda varje dimension såsom du vill. Det finns inga regler om vilken dimension som skall användas för vad. Du organiserar och segmenterar dina kampanjer på det sätt som du tycker att är bäst för din egen verksamhet.

Medium

 • Parameter: utm_medium

Du kan använda ”medium” dimensionen för att identifiera mediet för din kampanj. T.ex. ”email”, ”banner” eller ”print”. You can use the ”medium” dimension to identify the medium of your campaign. For example ”email” or ”banner” or ”print”, etc.

Källa

 • Parameter: utm_source

Du kan använda ”source” för att identifiera en hel del saker. Det kan t.ex. vara källan för trafik, d.v.s. vilken hemsida du publicerar din kampanj på. Ifall du skickar ut e-post kampanjer kan du också använda denna parameter för att identifiera vilken förteckning du använde.

Term

 • Parameter: utm_term

Du kan använda denna parameter ifall du vill identifiera vilket nyckelord denna kampanj refererar till.

Innehåll

 • Parameter: utm_content

If you are familiar with Google Analytics (or other similar products), you'll be using the ”campaign name” dimensions with utm_campaign. Netmonitor is fully compatible with it. It is used to identify a campaign itself. For example, you can create a campaign ”Emails to potential customers” and tell Netmonitor to track URL containing the tag utm_campaign=email_1.

Kompatibilitet med utm_campaign

Ifall du är bekant med Google Analytics (eller andra liknande produkter), använder du ”campign_name” dimensioner med utm_campaign. Netmonitor är totalt kompatibel med detta. Den används för att identifiera själva kampanjen. Du kan t.ex. skapa en kampanj ”E-post till potentiella kunder” och sätta Netmonitor och följa ett URL som innehåller taggen utm_campaign=email_1.

Global vy

Lista

Listan visar alla dina kampanjer samt deras metrik (antal besök, sidor per besök, o.s.v.).

Diagrammen visar antalet besök under alla kampanjer. Öppna kampanjer (de som inte har ett sista datum) visas alltid fram till idag.

Observera att datumväljaren inte har en effekt i denna sektion, utan tidsperioderna som visas bestäms med varje kampanjs inställningar.

Dimensioner

Du kan se varje dimension tvärsöver alla kampanjer genom att klicka på länkarna ”Alla källor”, ”Alla kampanjmedium”, ”Alla termer” och ”Allt innehåll”

Detaljer

Observera att i detaljsektionen har datumväljaren ingen effekt, utan tidsperioderna som visas bestäms genom kampanjens start- och slutdatum.

Överblick

Denna sida visar resultaten av kampanjen. Den är organiserad i flera delar.

 • I Kostnader och intäkter ser du intäkterna för denna kampanj (se tag inställningar för att veta hur du konfigurerar en tagg för att registrera din hemsidas intäkter). Ifall du sätter kostnaden i kampanjens inställningar kan du också se avkastningen på investeringen.
 • I Inverkan på trafik kan du se hur stor del av hela hemsidans trafik denna kampanj utgör.
 • I Kampanjens effektivitet kan du se avvisningsfrekvensen och konversionsfrekvensen för varje aktivt mål.
 • Översikt visar alla tal i en tabell.

Dimensioner

Med undersidorna ”Kampanjkälla”, ”Kampanjmedium”, ”Kampanjterm” och ”Kampanjinnehåll” kan du se de olika dimensionerna av din kampanj (ifall du använder dig av dem).

Utveckling

Denna sida visar utvecklingen av olika metrik av din kampanj.

Hantering av kampanjer

Skapande

Tips: du kan pröva vår guidade tour ”Hur skapa en kampanj?” genom att klicka på ”Guidade tours” länken i menyn.

För att skapa en kampanj behöver du följande värden:

 • Ett namn
 • Taggen som används i webbadressen för att identifiera denna enskilda kampanj
 • Startdatumet för kampanjen (d.v.s. när Netmonitor skall börja monitorera den). Ifall det är ett datum i det förflutna omkalkylerar Netmonitor förflutna värden för dig.
 • Användning av Slutdatum är valfritt. Du kan lägga in det ifall du redan vet när din kampanj kommer att sluta, eller så kan du lämna den tom och stänga kampanjen när du är klar med den.
 • Kostnaden är också valfri. Om du lägger in den kan Netmonitor kalkylera avkastning på investeringen, kostnad per klick och annan metrik. Ifall du lämnar den tom och lägger till den senare kan du lägga in ”0” för att avaktivera kostnadskalkylering.

Uppdatering

Du kan uppdatera din kampanj när som helst. De nya resultaten uppenbarar sig inom ett par minuter.

Att radera

Då du raderar din kampanj raderas alla dess resultat.

 
sv/nm_guide_campaigns.txt · Senast uppdaterad: 2011/12/29 16:27 av daniel